Přeskočit na obsah

Programy ve školách

Co teď, co potom?

Programy
pro základní a střední školy

1.–3. ročník
Kocour, čarodějnice a Klára
Pohádkový příběh Kocour, čarodějnice a
Klára přináší do vašich školek a škol téma
stáří, umírání a smrti. Díky špičkujícímu
kocourovi, moudré čarodějnici a tajuplné
Kláře se ale těchto témat nemusíte bát!
Naši hrdinové se vám pokusí přiblížit
koloběh života a odemknout několik
otázek. Ta asi nejzásadnější zní:
Proč je důležité umírat doma?
• projevy života
• jaké je to být starým člověkem
• být tady pro ostatní
• zdravotní pomůcky


4.–5. ročník
Koloběh života
• životní etapy a emoce
• jaké je to být starým člověkem
• být tady pro ostatní
• zdravotní pomůcky


6.–9. ročník
Hodnoty
• co je v životě důležité
• jaké je to být starým člověkem
• být tady pro ostatní
• zdravotní pomůcky


Délka programu je 90 minut.
Cena programu je 100 Kč/student.
Program lze hradit z operačního programu

Jan Amos Komenský.


Programy
pro pozůstalé děti

Pomáhají dětem, kterým někdo blízký zemřel, usnadnit návrat zpátky do třídního kolektivu. Vysvětlíme spolužákům a pedagogům, co dítě zažívalo, zažívá a rovněž posílíme vzájemnou komunikaci mezi ním
a spolužáky. Společně s kolektivem hledáme cesty, jak kamarádovi pomoci.

Program eliminuje vznik dalších patologických jevů v kolektivu jako je vyloučení nebo dokonce šikana. Slouží rovněž jako podpora pro učitele
a pedagogy, pro které může být obtížné s tématem smrti ve třídě pracovat.


Délka programu je 60 minut.
Tento program poskytujeme bezplatně.

Délka programu je 90 minut.
Cena programu je 100 Kč/student.
Program lze hradit ze šablon.

Kontakt

Adresa

Mobilní hospic Strom života
Andělé Stromu života p. s.
Kostelní 71/37
741 01 Nový Jičín

IČ: 03632661
Číslo účtu: 308372556/0300

Kontaktní osoba

Jan Bednařík
lektor a pracovník v sociálních službách
+420 739 764 683
bednarik@zivotastrom.cz