Přeskočit na obsah

Osvětové a preventivní programy pro mateřské, základní a střední školy.

V rámci činnosti poradny mobilního hospice Stromu života nabízíme programy pro pečující a pozůstalé
a osvětové programy pro děti a studenty mateřských, základních a středních škol.

Osvětové a preventivní

Programy se věnují tématům stáří, koloběhu života, hospicové činnosti a umírání.

Cíleně zaměřené

Programy jsou cíleně zaměřené od dětí předškolního věku až po studenty středních škol.

Citlivě prezentované

S úsměvem, laskavostí, empatií a špetkou kreativity.

Programy

Pro studenty realizujeme osvětové programy zaměřené na stáří, koloběh života, hospicovou činnost a umírání.

Paní učitelko, mně umřel křeček.
Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku.
Bang! A seš mrtvej, Franto!

To, že se s dětmi nebavíme o smrti, neznamená, že téma smrti není v jejich životech přítomné. Neznamená to, že nemají otázky.
Studenti se během interaktivního programu pokusí porozumět životním cyklům, dále se pokusíme budovat respekt k seniorům a osobám s handicapem a také si snad odnesou poznání, že vědomí smrti může dát jejich životu smysl. Čím dříve dojdeme k tomuto poznání, tím dříve se můžeme pokusit žít smysluplný život.
Programy, které realizujeme přímo ve školách, jsou cíleně zaměřené od dětí předškolního věku až po studenty středních škol.

Velmi rádi vám věnujeme svůj čas a můžeme se osobně zastavit na nezávaznou konzultaci, kde Vám naše programy přiblížíme.

Nebojme se otevírat téma umírání a smrti. Věříme, že to jde s úsměvem, laskavostí, empatií a třeba i špetkou kreativity.

Co teď, co potom?

Program určený do škol (MŠ, ZŠ i SŠ)

Programy jsou určené pro děti všech věkových kategorií a jsou přizpůsobené samostatně pro třídy v jednotlivých stupních (1. – 3. třída, 4. – 5. třída, 6. – 7. třída a 8. – 9. třída) a střední školy.

Nemocnice na kolech

Programy realizované v sídle Stromu života

Pohádkový příběh Kocour, čarodějnice a Klára přináší do
vašich školek a škol téma stáří, umírání a smrti. Díky špičkujícímu
kocourovi, moudré čarodějnici a tajuplné Kláře se ale těchto témat
nemusíte bát! Naši hrdinové se vám pokusí přiblížit koloběh života
a odemknout několik otázek. Ta asi nejzásadnější zní: Proč je důležité umírat doma?

• úvodní program nebo pohádkový příběh
• poznávání emocí
• poznávání životních funkcí
• jak být zdravý

Programy
pro pozůstalé děti

Pomáhají dětem, kterým někdo blízký zemřel, usnadnit návrat zpátky do třídního kolektivu. Vysvětlíme spolužákům a pedagogům, co dítě zažívalo, zažívá a rovněž posílíme vzájemnou komunikaci mezi ním a spolužáky. Společně s kolektivem hledáme cesty, jak kamarádovi pomoci.

Program eliminuje vznik dalších patologických jevů v kolektivu jako je vyloučení nebo dokonce šikana. Slouží rovněž jako podpora pro učitele a pedagogy, pro které může být obtížné s tématem smrti ve třídě pracovat.

Hodnocení programů

“Chtěla jsem Vám moc poděkovat za příjemnou návštěvu s dětmi před Vánocemi ve Stromu života. Velice krásný program máte pro děti připravený – laskavý příběh o čarodějnici a nápadité tvoření s občerstvením potěšilo naše duše. Velice oceňujeme Vaši důležitou práci.”

Bc. Andrea Klosová / MŠ Smetanovy sady

„S našimi deváťáky jsme se zamysleli nad našimi hodnotami a nad tím, jak se mohou změnit, když víme, že nám zbývá omezený čas života. Přemýšleli jsme o tom, jaké je to být starým člověkem, a díky “pomůckám” jsme si to také prakticky vyzkoušeli. V neposlední řadě jsme se dozvěděli něco o fungování a poslání mobilního hospice, jež přináší alternativu umožňující lidem strávit poslední chvíle života doma obklopeni těmi nejbližšími. Vše směřovalo k uvědomění, že nemoc a smrt jsou součástí života (a neměli bychom dělat, že nejsou), že je důležité být tady pro naše blízké a že pro pozůstalé smrtí vše nekončí. Návštěvu Stromu života hodnotíme jako velmi užitečnou a přínosnou a jistě na ni vyšleme i další galaktické žáky.“

Olga Orlitová / ZŠ Galaxie

Kontakt

Mobilní hospic Strom života

Andělé Stromu života p. s.
Kostelní 71/37
741 01 Nový Jičín

IČ: 03632661
Číslo účtu: 308372556/0300

Kontaktní osoba pro programy

Jan Bednařík
lektor a pracovník v sociálních službách
+420 739 764 683
bednarik@zivotastrom.cz